Helge Stangnes (1936-)

Helge Stangnes
Helge Stangnes . Foto: Heidi Grøver

 

Lyrikeren Helge Stangnes er født på Tranøy på Senja i 1936. I over tretti år jobbet han som lærer i Tromsø, før han i 1991 fullførte hovedfag i nordisk med forskning på språket på Senja som emne. Han har vært ansatt ved Institutt for språk og litteratur ved universitetet i Tromsø, hvor han forsket på dialekter og stedsnavn. Siden debuten med diktsamlingen Lys langs en fjord i 1992 har han gitt ut flere diktsamlinger, og beskriver selv diktene sine som brukspoesi for og fra nordnorsk kystkultur.

Kystpublikum
Helge Stangnes skriver om et miljø han kjenner fra oppveksten; nemlig fiskarbondemiljøet (Nordlys, 14.10.2003). Noe av bakgrunnen for hans høye salgstall kan nok forklares med at folk kan kjenne seg igjen i det han skriver. Dette er en hverdag som er langt fra fremmed for nordlendinger, mange har sine røtter i bygdene og ved havet. De kan nikke gjenkjennende til beskrivelser av slitet i mørketida og utfordringene ved å leve av det naturen tilbyr. Stangnes skriver på tilnærmet Senja-dialekt, og bruker et språk som er enkelt og forståelig. Diktene hans er som små historiefortellinger, hvor språket gir diktet en naturlig rytme og fører det framover.

Havet, språket og musikken
Dikteren har et trofast publikum i byene og på bygdene. Diktene har, med god hjelp av Boknakaran, nærmest solgt seg selv. Flere av hans dikt er det satt musikk til, og Jan Arvid Johansen i Boknakaran har vært sentral i å bringe diktene ut til folk gjennom musikken. Broren Erling Stangnes og Johs. Røde har også satt melodi til tekstene hans, og sistnevnte har gitt ut cd med fem av Stangnes sine dikt.
           
Å snakke rett fra levra
Stangnes skriver på dialekt, og vektlegger landsdelenes ulike særegenheter. Det som fungerer språklig sørpå, har muligens ikke samme slagkraft nordpå og vise versa. Dikteren sier i et intervju med Nordlys (4.7.2006): Nord-Norge har opp gjennom tiden hatt færre boklærde enn andre steder i landet. Derfor kan det ha blitt utviklet en egen kode, som kanskje ikke tar så mye hensyn til grammatikk og andres normer, men som har til hensikt å bli forstått og ikke misforstått.

Mer om Helge Stangnes:
Hør diktet ”Eg veit en by”som handler om byen Tromsø. Diktet er trykt i Tromsøboka den tredje. Tromsøboka AS (2002)
Om Helge Stangnes på Litteraturnett Nord-Norge
Lån bøker av Helge Stangnes på Tromsø bibliotek og byarkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ansvarlig redaktør: Aud Tåga | vevmester: Trine Mellem | © 2006 Troms fylkesbibliotek |